Tájékozatás frissítése, 2020.02.10:

A Neckermann Magyarország Cégcsoport életében egy nagyon nehéz és feszültségekkel telt időszak zárult le a napokban, amely tavaly szeptember 23-án vette kezdetét, amikor a Thomas Cook csődjét (majd az anyavállalat, az osztrák Neckermann, illetve ennek tulajdonosának, a német Neckermann csődjét is) bejelentették. Szinte egyedüliként mondhatjuk el az egész Thomas Cook Csoportból, hogy sikerült túlélnünk a Thomas Cook Csoport csődjét, talpon tudtunk maradni és el tudtuk kerülni irodáink bezárását.

Ahhoz, hogy elmondhassuk, lezárult ez az időszak, nagyon sok mindent kellett az elmúlt hónapokban megoldanunk, nagyon sok minden történt.

Legfontosabb ezek közül, hogy megőriztük ügyfeleink, utasaink és partnereink, valamint munkatársaink, továbbá a szakma és a közvélemény bizalmát.

Magyarországon is országos sajtója volt a történteknek. Bár nem mindenki, de a magyar emberek nagyon jelentős része értesült a történelem eddigi legnagyobb utazási irodai csődjéről, de ennek kapcsán arról is, hogy a Neckermann Magyarország, annak ellenére, hogy a csődbe ment nemzetközi Thomas Cook Csoport tagja volt, sikeres túlélője ennek a tragikus történetnek. Csapatunk sikeresen mentesítette utasainkat a külföldi csőd szinte valamennyi hátrányos következményétől. Utasaink a krízishelyzetben is megkapták a megrendelt, és befizetett szolgáltatásokat, vagy néhány kivételes esetben, jobb megoldás híján visszakapták befizetett pénzüket. Ezt az adott körülmények között komoly eredményként könyvelhettük el.

Kiemelkedő szerepe volt ebben a Neckermann Magyarország egész csapatának, munkatársaink áldozatkész, odaadó munkájának, lojalitásának, melyet nem győzünk elégszer hangsúlyozni és megköszönni.

Köszönettel tartozunk a mellénk álló szakmának, a szakmai és állami szervezeteknek, különösen a MUISZ vezetőségének is, azért, hogy értékelték a munkánkat, igyekezetünket, elkötelezettségünket, hogy a válságos helyzetben végig szem előtt tartottuk utasaink, partnereink érdekeit és anyagi biztonságát, valamint munkahelyi csapatunk megőrzését.

Köszönet illeti a sajtó munkatársait is, akik ebben a nagyon nehéz helyzetben korrekt módon tájékoztatták a nyilvánosságot, segítettek elkerülni a pánikkeltést, és segítettek megőrizni az utazók még meglévő bizalmát mind társaságunk, mind az egész utazási szakma iránt.

Miközben a válságot kezeltük, gondoskodnunk kellett arról is, hogy cégünk kiváljon a csődbe ment nemzetközi vállalatcsoportból.

Osztrák anyacégünk felszámolója a cégeladás mellett döntött, így a N-U-R Kft. közvetlenül, a Thomas Cook Air Kft. pedig közvetve a Central Médiacsoport befektetőinek tulajdonába került.

A Central Médiacsoport menedzsmentje a tranzakciót követően elhatározta a N-U-R Kft-ből és a Thomas Cook Air Kft-ből álló un. Neckermann Magyarország Cégcsoport átszervezését, megadva ezen belül a saját befektetői célok megvalósítása mellett annak esélyét is, hogy az utazási vállalkozó tevékenység új alapokra helyezve folytatható, illetve újraépíthető legyen.

A több lépésből álló átszervezés keretében a Thomas Cook Air Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve NUR TRAVEL Utazás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre változott, és a Central Médiacsoport menedzsmentje felajánlotta a cég megvásárlásának lehetőségét a cég vezetői (dr. Békefi Veronika és dr. Szvoboda János) részére, azzal, hogy ezt a céget jelölte ki az utazásszervezési tevékenység újraépítésére és jövőbeli folytatására. Az ajánlat elfogadását követően a társaságot a vonatkozó feltételek teljesítése után bejelentették az utazásszervezők nyilvántartásába.

Ezzel párhuzamosan a N-U-R Kft. az átszervezés részeként az utazásszervezői tevékenységét megszűntette, és a továbbiakban csak utazásközvetítéssel, valamint utazásszervezésnek nem minősülő utazási szolgáltatások értékesítésével foglalkozik. Az átszervezés egyik utolsó lépéseként a NUR TRAVEL Kft. megvásárolta a N-U-R Kft. üzletrészeit, így az átszervezés végeredményeként a N-U-R Kft. a NUR TRAVEL Kft. leányvállalata lett.

Rengeteg munkával és álmatlan éjszakával a hátunk mögött mára elmondhatjuk, hogy a Thomas Cook Cégcsoport csődje, és az új tulajdonos által elhatározott átszervezés lebonyolítása után a N-U-R Kft-ből és a NUR TRAVEL Kft-ből álló „Neckermann Magyarország Cégcsoport” önálló, magyar magánvállalatcsoportként működik tovább.

A küldetésünk továbbra is: minél több elégedett ügyfél érdekében végezni a munkánkat.

Budapest, 2020. február 10.

dr. Békefi Veronika

ügyvezető

N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft

dr. Szvoboda János

ügyvezető

NUR TRAVEL Utazás Szolgáltató Kft


Tájékozatás frissítése, 2019.12.20:

A „Neckermann Magyarország” (N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és leányvállalata a Thomas Cook Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) a Thomas Cook Csoport anyavállalatánál és egyes külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek ellenére az elmúlt hónapokban is tovább folytatta a tevékenységét, szinte egyedüliként talpon maradva a cégcsoporton belül. A 2019. szeptember végén kialakult váratlan krízishelyzetet sikerült úgy kezelni, hogy a már lefoglalt utazások legnagyobb része változatlan, vagy módosult feltételekkel a korábban megszokott színvonalon megvalósulhatott, vagy megvalósulhat, és néhány hét elteltével a „Neckermann Magyarország” meg tudta tenni az első lépéseket az új utazások értékesítésének folytatása terén. Mindez köszönhető a több, mint 25 év alatt kivívott piacvezető pozíciónak, a „Neckermann Magyarországnál” felhalmozódott szakmai tudásnak és tapasztalatoknak, a vezetők és a munkatársak elkötelezettségének és lelkesedésének, valamint a partnerekkel az évtizedek során kialakult stabil szakmai kapcsolatoknak. Külön ki kell emelnünk utasaink együttműködését, a számtalan pozitív visszajelzést, melyben töretlen bizalmukról és megelégedettségükről biztosították a vállalatot a nehéz időszakban is.

A Thomas Cook Csoport utazásszervezést végző magyar leányvállalata a jövedelmezőségét az elmúlt években az iparági átlagot is jóval meghaladó, egyre magasabb szintre tudta növelni, 2018-ban több mint 650 millió forint adózott eredménye volt.

Ezt a sikert kívánta tovább vinni a menedzsment és mindent megtett annak érdekében, hogy a kiváló szakmai tudással és nagyfokú tapasztalattal rendelkező csapat egyben maradjon és a nehézségeken felülkerekedve, győztesen kerüljön ki ebből a helyzetből is.

Mindeközben a háttérben az osztrák anyacég, a Thomas Cook Austria AG felszámolója befektetőkkel tárgyalt a magyar leányvállalatok eladásáról. A folyamat lezárásaként, a Central Cégcsoport egyik tagja, a Central Turisztikai Holding Kft. lett az új tulajdonos, és ennek a befektetésnek köszönhetően a magyar leányvállalatok sikeresen leváltak a csődbement Thomas Cook Csoportról.

A fentiek eredményeként a korábban a Thomas Cook Csoporthoz tartozó „Neckermann Magyarország” egy magyar tulajdonosokkal rendelkező, két cégből álló magyar cégcsoporttá („Neckermann Magyarország Cégcsoport”) alakult át.

A Central Cégcsoport támogatja a Neckermann Magyarország Cégcsoport menedzsmentjének azon törekvését, hogy biztosítsa az utazási vállalkozói tevékenység tovább folytatásához szükséges feltételeket, a munkahelyek, valamint a szakmai tudás és tapasztalatok megőrzésére és természetesen utasaik megtartására.

A Thomas Cook Cégcsoport, mint több évtizedes szakmai háttér egyik napról a másik napra történt megszűnése miatt alapjaiban megváltozott működési feltételek, és a tulajdonosváltozás egyaránt az eddigi struktúra, és folyamatok teljes átszervezését teszik szükségessé, amely az új tulajdonos döntései és a vele történt egyeztetések eredménye szerint kerül végrehajtásra 2019. év végéig az alábbiak szerint:

Az utazásszervezői tevékenység hátterét úgy az árualap, mint az informatika oldaláról újra kell építeni. Ezt a feladatot a Neckermann Magyarország Cégcsoporthoz tartozó, korábban a charter járatok helyeinek biztosítására, ill. értékesítésére létrehozott leányvállalat a NUR TRAVEL Utazás Szolgáltató Kft. (névváltozás előtt Thomas Cook Air Kft.) látja el azzal, hogy 2020. január 1-től az utazásszervezői tevékenységet a NUR TRAVEL Utazás Szolgáltató Kft. fogja végezni.

Ezzel összhangban a Thomas Cook Cégcsoport csődje után az átmeneti időszakban a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. továbbra is folytatja az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységét, a későbbiekben pedig az utazásközvetítői tevékenységre koncentrál.

Az utazásszervezői és utazásközvetítői utazási ajánlatok továbbra is a Neckermann Magyarország Cégcsoport www.neckermann.hu weboldalán lesznek megtalálhatók.

2019. december 20-tól elérhetővé válik a folyamatosan bővülő, újjászervezett 2020-as nyári Neckermann árualap, az utasok körében kedvelt ajánlatok jelentős részét tartalmazó kínálattal.

A menedzsmenten belül személyi változás nincs, a vezetői feladatokat változatlanul dr. Békefi Veronika és dr. Szvoboda János látja el.

Budapest, 2019.december 20.

dr. Békefi Veronika

ügyvezető

N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft

dr. Szvoboda János

ügyvezető

NUR TRAVEL Utazás Szolgáltató Kft

Neckermann Magyarország Cégcsoport


2019.11.13-ai frissítés:

Ahogy a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Neckermann Magyarország) tevékenységére vonatkozó tájékoztatásban jeleztük, a Neckermann Magyarország a Thomas Cook cégcsoport egyes külföldi tagjainak csődjéből, illetve felszámolásából adódó ügyek rendezése mellett fokozatosan megkezdi az új utazásokra vonatkozó értékesítési tevékenység folytatását.

Honlapunkon egyrészt utazásszervezőként, másrészt utazásközvetítőként kínálunk utazási szolgáltatásokat.

Utazásszervezői tevékenységünk: honlapunkon megtekinthető annak a néhány utazási szolgáltatásnak (hajós utak, és tenerifei utazások) a leírása, amelyekkel első lépésként újraindítjuk az általunk szervezett utazások értékesítését, és amelyekre vonatkozóan utasaink a Neckermann Magyarországgal köthetnek szerződést. Ezeket az utazási szolgáltatásokat az egyértelmű megkülönböztethetőség érdekében „Neckermann ajánlat” jelöléssel láttuk el. Ezekre a szerződésekre a Neckermann Magyarország által közzétett, a honlapunkon olvasható tájékoztatók és általános szerződési feltételek az irányadók, és a szerződések teljesítéséért is mi felelünk utasainkkal szemben.

Utazásközvetítői tevékenységünk: honlapunkon megtekinthetők más utazásszervezők által kínált utazási szolgáltatások is, amelyeknek értékesítésében az utazásszervező által megbízott utazásközvetítőként veszünk részt. Ezen utazási szolgáltatások esetében honlapunkon változtatás nélkül, mindig az adott utazásszervező által összeállított, és rendelkezésünkre bocsátott leírás, tájékoztató, és árközlés jelenik meg (ezek felülvizsgálatára sem jogunk, sem kötelezettségünk nincs) és a szerződés az utas és az adott utazásszervező között jön létre. Az ezen utazási szolgáltatásokra megkötésre kerülő szerződésekre mindig az adott utazásszervező által közzétett tájékoztatók és általános szerződési feltételek az irányadók, melyeknek helyességéért, és szabályszerűségéért nem a Neckermann Magyarországot, hanem az adott utazásszervezőt terheli a felelősség, valamint a megkötött szerződés teljesítéséért sem a Neckermann Magyarországot, hanem az adott utazásszervezőt terheli a felelősség az utasokkal szemben. Az utassal szemben felelősséggel tartozó utazásszervező neve és az irányadó általános szerződési feltételek az egyes utazási szolgáltatások részletes leírásánál a megfelelő kattintással érhetők el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlapunkon a főoldal és az egyes oldalak alján közzétett tájékoztatók, valamint az Euro-ban, illetve HUF-ban feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás, és az Euro, illetve HUF alapú szerződéskötés közötti választási lehetőség, akciók, kedvezmények kizárólag a Neckermann Magyarország által szervezett utazásokra, és a Neckermann Magyarország és az utas között létrejövő szerződésekre vonatkoznak. A más utazásszervezők által kínált utazási szolgáltatásokra ezek nem vonatkoznak, hanem mindig az adott utazásszervező által közzétett ár, és az adott utazási szolgáltatásoknál elérhető tudnivalók és feltételek az irányadók.

Ezen belül külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más utazásszervezők által kínált utazási szolgáltatások esetében az utazási szolgáltatás részletes leírása tartalmazza azt a teljes fizetendő összeget, amelynek kiegyenlítése szükséges az utazási szolgáltatás igénybevételéhez.

Honlapunkon az on-line megrendelési és szerződéskötési funkció egyelőre szünetel, a honlapról indított érdeklődéseket azonban örömmel várjuk és fogadjuk, és azokra rövid időn belül reagálunk.

Dr. Békefi Veronika
A Neckermann Magyarország ügyvezetője

 

2019.10.10-ei frissítés:
A Neckermann Magyarország a korábbi tájékoztatásnak megfelelően tovább folytatja a tevékenységét, pénzügyi helyzete változatlanul stabil.

2019. szeptember 23. óta egy váratlan, és rendkívüli folyamat kezelésére kell koncentrálnunk, amely a Thomas Cook csoport brit tagjának csődbejelentésével kezdődött, és a Thomas Cook csoport több külföldi tagjának fizetésképtelenné válásával, őket érintő csőd, illetve felszámolási eljárások megindulásával folytatódott, melynek részeként az osztrák anyacégünk is bejelentette, hogy fizetésképtelenné vált, az utazási vállalkozói tevékenységét befejezi, és a korábban vállalt utazási szolgáltatásokat nem tudja teljesíteni. A 2019. szeptember 23. óta eltelt lassan három hét összegzéseként elmondhatjuk, hogy a cégünket, a szakmát és az utazó közönséget ért, rajtunk kívülálló, váratlan helyzetet partnereink és utasaink együttműködésével, amit továbbra is nagyon köszönünk, sikerült – sikerül kezelni.

Szándékunk változatlanul az, hogy a foglalásokat a szerződések szerint, megfelelő színvonalon teljesítsük, illetve, ahol ez rajtunk kívül álló okok miatt nem lehetséges, ott a lehető legjobb megoldást megtaláljuk. Ezúton is megerősítjük, hogy továbbra sincs akadálya annak, hogy a Thomas Cook Austria által lemondott utakra befizetett előleget, részvételi díjat visszafizessük azokban az esetekben, amikor utasunk nem igényli az utazás más módon történő megvalósítását, vagy erre nincs lehetőségünk.

Jó hírként tudjuk közzétenni azt, hogy bár cégünk számára mindaddig, amíg minden egyes érintett utazási szerződés vizsgálata, és rendezése nem történt meg, ez a munka jelenti a prioritást, az elmúlt napokban már meg tudtuk kezdeni a jövő tervezését, és szervezését.

Ennek keretében már jelenleg is mód van utazási irodáinkban a téli egzotikus és sí utak, hajóutak, sportutak foglalására, illetve honlapunkon az online ajánlatkérésre. A megváltozott körülményekre tekintettel megkezdjük az árualapunk újraszervezését és a honlapunk átdolgozását is. Terveink szerint a jelenlegi, egyelőre még szűkített kínálatunk mellett elsőként az utazásközvetítői tevékenységünk körébe tartozó ajánlatokat tesszük az oldalunkon elérhetővé. Ezt követi az általunk szervezett utazások folyamatosan bővülő megjelenítése, és a megkezdett egyeztetések alapján bízunk abban, hogy az év végére már a megszokott, utasaink körében kedvelt ajánlatok jelentős részét tartalmazó kínálattal állhatunk ismét az utazóközönség rendelkezésére.

Utasainknak, partnereinknek ezúton is köszönjük az együttműködést, a megértést és a türelmet.

Dr. Békefi Veronika
A Neckermann Magyarország ügyvezetője

 

2019.09.28-ai frissítés:

A Neckermann Magyarország a Thomas Cook csoport egyes külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek ellenére a korábbi tájékoztatásnak megfelelően tovább folytatja a tevékenységét. Így határozott a társaság osztrák tulajdonosa, figyelembe véve többek között, hogy a Neckermann Magyarország stabil pénzügyi helyzete, és a cégen belül, valamint a partneri hálózatban rendelkezésre álló szakmai tudás, tapasztalat és lelkesedés komoly alapokat biztosít a működés folytatásához.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a Neckermann Magyarországot, és rajta keresztül utasait és partnereit ne érintenék az osztrák anyavállalatnál, és a Thomas Cook csoport más külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek, melyek váratlanul, egyik napról a másikra teremtettek új, a Neckermann Magyarország évtizedek óta fennálló zavartalan működésében soha nem tapasztalt szokatlan helyzeteket, problémákat, és esetenként elháríthatatlan akadályokat is.

A tulajdonos döntésének megfelelően szándékunk változatlanul az, hogy a foglalásokat a szerződések szerint, megfelelő színvonalon teljesítsük, illetve, ahol ez rajtunk kívül álló okok miatt nem lehetséges, ott a lehető legjobb megoldást megtaláljuk.

A Thomas Cook csoport brit tagjának 2019. szeptember 23-án, német és osztrák tagjának 2019. szeptember 25-én közzétett csődje óta folyamatosan dolgozunk a részletek megoldásán, ugyanakkor tapasztaljuk partnereink, utasaink érthető aggodalmát, esetenként türelmetlenségét.

Nagy mennyiségű utazás megvalósításának feltételeit kell megvizsgálni, és több egyeztetést kell lefolytatni azt megelőzően, hogy utasaink és partnereink felé felelősen, konkrét információkat adhassunk, ami sajnos nem megy egyik napról a másikra, ezért továbbra is szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

A korábbiakban közölt információk kiegészítéseként:

  • jelenleg az úti célon tartózkodó utasok költségviselésére a biztosító kötelezettségvállaló nyilatkozatot adott ki, mely szerint a Neckermann utasok szállodai tartózkodásának költségeit, illetve hazautazásának azon költségeit, melyek az osztrák anyacég csődhelyzete miatt még nem kerültek kiegyenlítésre, illetve amelyeknek kiegyenlítését a külföldi szolgáltatók a kialakult helyzetben bizonytalannak tartották, a biztosító megtéríti a külföldi szolgáltató (pl. szálloda) felé.
  • Cégünk a fent említett egyeztetések szerint az utazásközvetítő partnerek segítségével egyedileg, és folyamatosan kapcsolatra lép azokkal az utasokkal, akiknek a szerződése a Thomas Cook Austria csődhelyzete miatt nem, vagy esetleg csak bizonyos módosítással teljesíthető. Valamennyi utasunk, akinek az utazását a Thomas Cook Austria-nál felmerült nehézségek miatt nem tudjuk teljesíteni, a befizetett részvételi díját vissza fogja kapni, anyagi kár senkit nem fog érni.

Nagyon sajnáljuk a szándékunkon és hibánkon kívül kialakult helyzetet, és kérjük, és köszönjük utasaink és partnereink megértését és együttműködését.

Dr. Békefi Veronika
A Neckermann Magyarország ügyvezetője

 

2019.09.25-ei frissítés:

A Thomas Cook cégcsoport egyes további külföldi tagjainak csődjére vonatkozó közlemények és hírek kapcsán cégünkhöz érkezett érdeklődésekre válaszolva jelenleg csak megerősíteni tudjuk a 2019. szeptember 23-ai közleményünkben foglaltakat.
Továbbra is annak érdekében dolgozunk, hogy a külföldi anyacég helyzetéből adódó nehézségeket megoldjuk, és cégünk jelenlegi stabilitását megőrizzük.

Dr. Békefi Veronika
A Neckermann Magyarország ügyvezetője

 

A Thomas Cook PLC (brit piac) csődjének bejelentésére és a médiában megjelent feltételezésekre reagálva tájékoztatjuk, hogy:
  • A Neckermann Magyarország, mint a magyar kereskedelmi törvény szerint önálló társaság, jelenleg folytatja normál, napi és operatív tevékenységét.
  • Valamennyi külföldön tartózkodó utasunk az eredeti tervek szerint tud hazatérni.
  • Az induló járatokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az utazási irodájával vagy írjon az utazas@neckermann.hu e-mail címre.
  • Néhány szálláshely az elutazás napján utasainktól kérheti a számlájuk kiegyenlítését. Ebben az esetben kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot az utazas@neckermann.hu e-mail címen.
  • A foglalás honlapunkon átmenetileg nem működik. Célunk, hogy mielőbb lehetőséget biztosítsunk az online foglalásra.
  • A Neckermann Magyarország stabil pénzügyi helyzetben van, és minden kötelezettségét folyamatosan megtartja, az összes kiállított számlát kifizeti.
  • További kérdések esetén az ügyfelek közvetlenül felvehetik velünk a kapcsolatot az utazas@neckermann.hu email címen. A Neckermann összes magyarországi utazási üzlete nyitva tart.
  • A Neckermann Magyarország vezetése azon dolgozik, hogy a külföldi anyacég okozta gazdasági nehézségekből adódó helyzetet megoldja. A cég 3,4 milliárd forintos vagyoni biztosítéka garantálja, hogy utasainkat ne érje anyagi kár.

Dr. Békefi Veronika
A Neckermann Magyarország ügyvezetője

2019.09.23

FONTOS TUDNIVALÓK

1993-2020 © NUR TRAVEL Kft. – minden jog fenntartva

még töltünk